FLASH

 

Verschenen nummers op jaartal

Alle titels (vanaf jaargang 1997) staan hier opgelijst en zijn gegroepeerd per jaar.

!NIEUW! Bijna alle tijdschriften Flash komen online beschikbaar dit met uitzondering van de 10 laatste jaargangen. !NIEUW!

Waarschuwing voor de lezer: de nummering van de tijdschriften hervat de chronologische volgorde en vermeldt het classificatienummer in dezelfde volgorde sinds 1997. Er bestaat een gedetailleerde index die de onderzoeker van een bepaald artikel moet helpen. (NS) = speciaal nummer
Arsène R. Buchet en Marc Vancraenbroeck

Laatste update: Jaargang 28 nr.2-97 dd.10.06.2024

TIP!!
Om een gewenst artikel op te zoeken volstaat het de toetscombinatie "Ctrl + F" in te drukken, hierbij wordt de zoekfunctie van je browser geopend. Het volstaat om een woord of een deel van de titel in te geven "Enter" drukken en onmiddellijk zie je hoeveel hits je zoekopdracht heeft opgebracht.

 

Numéros publiés par année

Tous les titres (à partir de l'année 1997) sont listés ici et sont regroupés par année.

!NOUVEAU! Presque tous les magazines Flash sont disponibles en ligne, à l'exception des 10 derniers années. !NOUVEAU!

Avertissement au lecteur : la numérotation des périodiques reprend l’ordre chronologique et mentionne le numéro de classement dans le même ordre, depuis 1997. Un index détaillé existe qui devrait aider le chercheur d’un article particulier.
(NS) = numéro spécial
Arsène R. Buchet et Marc Vancraenbroeck

Dernière mise à jour: année 28 nr.2-97 dd.10.06.2024

PETIT CONSEIL!!
Pour rechercher un article souhaité, appuyez simplement sur la combinaison de touches "Ctrl + F", cela ouvrira la fonction de recherche de votre navigateur. Tout ce que vous avez à faire est d'entrer un mot ou une partie du titre et appuyez sur "Entrée" et vous verrez immédiatement combien de résultats votre recherche a donné.

 

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024    

Flash 2024 (2-97)

Uitnodiging expo VITA METALLICA in Koksijde op 22 juni 2024 103
Lijst met 4 nieuwe numismatische boeken Luc Vandamme 104-105
Dernières créations de Daniele Debay Jean Claude Orban 106-112
Le cas Francisco Ferrer Jacques Van Weynbergh 113-131
Penningen van de Tolkamer van Antwerpen Paul Callewaert 132-136
Fonds Lebeau : Deel V Kamer van Koophandel & Firma’s Luc Vandamme 137-155
Een Lourdesmedaille met O.L.V. van Halle Pierre Mannaert 156
Meestergraveur of Huisvlijt ? Pierre Mannaert 157-158
Themaverzamelingen : Numismatiek op medailles Deel I Luc Vandamme 159-177
Veiling / Vente aux enchères 1-30 augustus 2024 178-190

Flash 2024 (1-96)

Belgische affiches en koloniale medailles Willy Hannes 003-024
Tine Briac, figure namuroise Alain Fossion 025-038
Diane Lange, een Brugse zangeres en haar medailles André Vincke (+) 039-044
Kleinplastiek van een Duitse beeldhouwer Paul Scheltens 045-048
Moderne Gentse penningen van André Despretz, aanvulling Deel I
Willy Rouquart 049-071
Uitslagen vorige veiling www.medaille.be 075-076
Concilie van Trente als bron van politieke penningen Kees van der Pols 076-079
Veiling / Vente aux enchères 2024 nr.2 080-101Flash 2023 (4-95)

Veiling 2024-1 Schriftelijke veiling Promotie van de Medaille 249-270
Redding erfgoedfortuin van Ets. Fonson Bob Autrique 271-275
Achile Vande Voorde, Brugs beeldend kunstenaar Yvo De Craemere 276
Pierre Theunis : Medaille nr.32 (Le Soir) keerzijdevarianten Pierre Mannaert 277
Natal -of Kersmis- in Portugal Kris Vannieuwenhuyse 278-293
Fonds Lebeau Deel IV Banken Luc Vandamme 294-311
Rapport Fidem 311
Antonio di Puccio da Cereto Pisano ca 1380-1451 Deel II Luc Vandamme 312-326
Merkwaardig ! Medaille Leopold III Ontwerp voor geldstuk 50F Bonnetain 321
In memoriam Eeva Liisa Kähtävä-Celis 326
Drie generaties medailleurs Yencesse Paul Scheltjens 328-333
The craftsperson and artist in medals of Alexandre Charpentier B.C. van Barthold 334-342

 

Flash 2023 (3-94)

Gratis jaargift 2022 medaille ‘De Vlinder’ 157-158
Ruildag in Vilvoorde 159
Alleen de adem des levens ontbreekt Giovanni di Candida Kr. Van Audenaeren 160-165
Merkwaardig ontwaarding munt 5F Napoleon III 165
Penningen in verband met de Belgische Turnbond Alain Fossion 166-168
Fonds Lebeau deel II Bruggen Gebouwen en Steden Luc Vandamme 169-181
Uitslag veiling 2023-1 182
Op bezoek bij Mauquoy De kraamkamer van onze medailles Jack Visker 183-184
Penningen in verband met de Belgische Turnbond Karel Soudijn 185
Wie kent deze priester ? Joseph Sarens 185
Opsporing verzocht : een Devreese-medaille met cyrillisch schrift Pierre Mannaert 186
Apicultuurmedailles Wereldtentoonstelling Antwerpen 1894 Piet Vanmarsenille 187-189
Prenzlau Luc Vandamme 190-194
Meer dan 100000 originele matrijzen en patrijzen 195
De Brugse gistfabriek en medailles André Vincke 196-201
Voor de verzamelaars van Dolf Ledel Eug. Verbeke 201
Antonio di Puccio da Cereto Pisano ca. 1380-1451 Luc Vandamme 202-219
Multiple Choice Denise Peeters Arnold Nieuwendam 220-223
Aanbod Veiling 2023-2 Vente aux enchères oktober octobre 2023 224-256

 

Flash 2023 (2-93)

In gips of brons: Tweedimensionele portretten door Geo Verbanck (III) Anthony Demey 083-102
Penningen in verband met de Belgische turnbond Leo Pallemans 103-112
Het Mangbetu-vrouwenhoofd van Marcel Rau (1886-1966) Willy Hannes 113-123
Fonds Lebeau Deel II Congo & Europa Luc Vandamme 124- 137
Rhodium als materiaal voor een medaille ex EGMP n°30 138-139
Onderzoek naar een zilveren draagpenning van koning Albert I Arnaud Grispen 140
Medaille Internationaal Numismatisch Congres Warschau 2022 overgenomen 141
Enkele eigenaardigheden Oplossingen gevraagd Firmin Desmet 142-143
Tienjarig jubileum van de verdragen van Rome (1957-1967) Joris Frederickx 144-149
WT Brussel 1897 De eerste wereldtentoonstelling in België Luc Vandamme 150-152
Ernest Stroobants (1909-1969) Sculpteur Portretiste bestelbon Jacques Toussaint 153
Gezocht: drie medailles Luc Vandamme 154

 

Flash 2023 (1-92)

Veiling / Vente aux enchères n°1 - 2023 April 1-29 001-031
Bronsplaquette van Alfons Mauquoy, uitzonderlijk zeldzaam 032
Zilveren medaille Koning Albert I (1909-1934) Onderzoek Arnaud Grispen 033
Een mooi monogram...Maar van wie is het? L.Vandamme en J.Schuermans 034-041
Een tweevoudige hommage aan numismaat Alphonse De Witte (1851-1916) 042+043
Nieuwe vondst van Gustave Jacobs Luc Vandamme 044
Fonds Lebeau-Soc.Arcxh. de Namur Deel I. Treinen Luc Vandamme 045-077
Jaarmedaille 2021 PM 'Peace begins with a smile' Alphonse Darville 080

 

Flash 2022 (4-91)

Uw gratis medaille 2021 voor uw lidgeld van 2022 229
De medaille Prinses Elisabeth, Leopold Verbist 230-232
Het Musée Paul Belmondo in Boulogne-Billancourt: Een schrijn voor zijn -ook numismatisch- œuvre, Marcel Celis 233-238
Jean-François Champollion bicentenaire du déchiffrement des hiéroglyphes, Marcel Celis 239-241
Een tweevoudige hommage aan numismaat Alphonse De Witte (Elsene 1851-1916), Marcel Celis en Cath. Metdepenninghen 242-243
In gips of brons: Tweedimensionele portretten door Geo Verbanck (II), Anthony Demey 244-256
Sint-Christoffel en de keerzijde van de medaille, Pierre Mannaert 256
Paul Huybrechts Medaille en Catalogus 257
Marie-Paule Haar een multi-disciplinaire kunstenares, Luc Vandamme 258-277
Liberale burgemeesters en vrijmetselaars, Luc Vandamme 278-295
Boek: Medaille in de kijker (17) François Jean De Hondt een Brugse medailleur 296
2 boeken over Godefroid Devreese (1861-1941) waaronder 'Aanvullingen (1)' 297
Uitslagen veilingen oktober 2022 298-299 Lijst van publicaties op voorraad 300

 

Flash 2022 (3-90)

De slang in de numismatiek Pierre Mannaert 141-146
Een koningskroon boven het wapen van Schilde, een heraldische dwaling? P.Mannaert 147-148
Enkele penningen ter herdenking van de eerste steenlegging 1844 van het pakhuis "De groene hond" te Brussel H.Van Caelenberghe 149-152
Voorwerpen in email Firmin De Smet 153-154
Onderzoek naar een zilveren medaille (draagpenning) van Koning Albert (reg.1909-1934) Arnaud Grispen 155-156
Bezoek aan beeldhouwer / keramist / tekenaar / medailleur Willy Meysmans 157
Enkele merkwaardige medailles van Edmond Tramaux en Alfons Mauquoy geslagen in de gebouwen van de Munt in Brussel Luc Vandamme 158-164
Het belang van de patinering van een medaille Luc Vandamme 165-169
Nicasius of Nicaise De Keyser Leo Pallemans 170-180
Ophthalmologia of oogheelkunde toelichtingen Paul Huybrechts 180
Opening tentoonstelling Paul Huybrechts te Leuven 181-182
Une vente chez Christie's Londres, le 4 juillet 2018, a mis en lumière un tableau représentant le graveur Pierre Simon Benjamin Duvivier. Son titre: Graveur faisant un medaillon Frédéric Thiry 183-185
Nieuwe publicatie: Godefroid Devreese (1861-1941) Aanvullingen 1 Luc Vandamme 185
Uitslag veiling / Résultats vente aux enchères avril / april 2022 186
Les médailles olympiques des jeux de Tokyo 2020 (2021) Jean-Luc Dufond 187-189
De medailles uit het Cabinet numismatique van de Société royale de Numismatique de Belgique geplunderd in 1914-1918: een poging tot reconstructie 190 Nieuwe uitgave van twee samengebonden boeken van Marcel M. Celis 190
Numismatica Tienen: 52ste internationale numismatische beurs 11 nov 2022 191
Veiling / Vente aux enchères nr.2 - 2022 1 okt - 5 nov 2022 192-226
Oude vraag beantwoord. Medaille O.L.V. Van Goeden Wil Duffel Mauquoy 227-228

 

Flash 2022 (2-89)

Hermann von Helmholtz Luc Vandamme
Nieuwe lijst van keerzijdevarianten bij nr.32
Het dagblad 'Le Soir', organisator van sportwedstrijden
Ophthalmologia of Oogheelkunde Luc Vandamme
Wat heeft "De Zaak-DeBuck" (1850-1864) met de Gentse wetgevende verkiezingen van 1875 te maken? Willy Rouquart
Robert Michaux en enkele ophelderingen Luc Vandamme
Medailles in munstslag, de wereld op zijn kop Pierre Mannaert
Jan Van Beers Leo Pallemans
Gouden medaille Olympische Spelen Antwerpen 1920 Leopold Verbist
Vraag om inlichtingen / Demande de renseignements Marcel Celis
Un point de vue phaleristique sur les decorations gravées par de Bremaecker Eric Tripnaux
Van een olifant en andere dieren in de medaillekunst Luc Vandamme

 

Flash 2022 (1-88)

Expo Leuven 1/5 - 19/6/2022 Paul Huybrechts, 50 jaar meestergraveur en medailleur
Veiling/vente aux enchères n°1-2022 1-29 april avril 2022 Schriftelijke veiling
Zes vrouwelijke medailleurs Luc Vandamme Raf Van Laere
Madelon keert terug naar haar sokkel Willy Hannes
De Clerck Oscar Enkele nieuwe vondsten Publicatie L. Vandamme D.Vanoverbeek
Joseph De Bruyn ook medailleur en graveur - aanvullingen Didier Vanoverbeek Luc Vandamme
Ewa Olszewska-Borys Emmanuel Van Dorpe & Thomas Hertog Luc Vandamme
Une médaille du bicentenaire de la Bataille de Jemappes Leopold Verbist
Raf Verjans (1935-2022) catalogus op USB stick
Info gezocht 'Pharmacie-droguerie A.J.Cleemputte 1891-1916
Publicatie Godefroid Devreese (1861-1941) Aanvullingen 1 Luc Vandamme
Exit Fibru Europe overname door P. De Greef Medals Anthony Demey

 

Flash 2021 (4-87)

Inzendingen voor het Fidem Congres, Tokyo 2020.
Medailles van Luc De Blick, P. De Greef, Paul Huybrechts, Marit Hartman(+), Mauquoy, Hedwig Pauwels, Paul Scheltens, Anca Seftov, Fernand Vanderplancke, Liliane Versluys 
150 Jaar Koninklijke Belgische Turnbond in 2015
Benvenuto Cellini...Un graveur à la Renaissance 
De Maatschappij der Antwerpsche Bouwmeesters
La légende d'Hiram, un aspect peu connu de l'œuvre de Louis Dupont
In gips of brons: Tweedimensionele portretten door Geo Verbanck (I) 
Twee in één: een penning door Marit Hartman
Fotoreportage   Tentoonstelling 50/70 Paul huybrechts 
Jouvenel, een nieuwe vondst in ivoor
Verbetering van beschrijving in Flash 24483
Medaille voor 50 jaar jubileum van J-F de Hemptinne
Portretten van de Belgische edellieden en hun familie op medailles van 1830 tot op heden
Medaille voor de auteurs van de Flash 2021
175-jarig bestaan van de Société Archéologique de Namur - Medaille
Aan Congo gerelateerde medailles niet vermeld in Vancraenbroeck deel II
Een Devreese-medaille, variant of lookalike? 

Flash 2021 (3-86)

De congoboot Albertville 1928-1940
De Vrijmetselarij in Gent
Drie eretekens van Eugène De Bremaecker
Faire le choix de limiter le choix des autres, n'est pas un choix, mais une violence Christophe de Brouwer
Nog een onbekende medaille van Georges Aglane?
Een feestjaar voor Paul Van Ostaijen
Paul Huybrechts Jubileumtentoonstelling 50-70 Namur
2 Catalogi 220 Uitslagen veiling Karel De Geus 19 & 20 april 2021
Schriftelijke veiling Promotie vd Medaille nummer 2-2021
Jean-Félix de Hemptinne verbetering van Flash 24483
De eerste vrijmetselaarsloge in Duitsland

Flash 2021 (2-85)

Anca Sevtov: Auteur van de jaarmedaille 'Hommage à Brancusi'
À propos de quelques médailles et plaquettes belges égyptomanes à connotation maçonnique (Flash Médailles, 24, n° 3-82)
Louis-Joseph Seutin, een leven vol inzet voor gezondheidszorg
Peace for the avaricious Amsterdam city council's peace of Rijswijk Medal
Een medaille opgedragen aan de Belgische archeoloog Roland Tefnin en de Belgische archeologische missie in Syrië (1974-1986)
Een verhaal rond de medaille van Christoffel Plantin
Godefroid Devreese Medaille 63 opmerkingen
Eugène Jean De Bremaecker en de vrijmetselarij 1879-1963
Museum 'Beelden aan Zee' Den Haag Eigen+Penning Moderne Penningkunst
Elly Baltus - Catalogus Testing Limits
80 jaar geleden overleed Godefroid Devreese en 160 jaar geleden werd hij geboren.
Il y a 80 ans Godefroid Devreese est décédé
Een Belgische "Oscar" voor de Franse actrice Geneviève Cluny
Droit de réponse sur l'article de Patrick Pasmans
Raymond Tschudin, Max Leognany, Jacques Devigne et alii: Laureaten van de Grand Prix de Rome de Gravure op foto vereeuwigd
Uit de collectie van de Société d'Archéologie de Namur (S.A.N.) Dolf Ledel
Gezocht: 1Fr Jongenbosch 1836
Retrospectieve tentoonstelling 'Paul Huybrechts'
Van 27 mei tot eind augustus 2021 Staatsarchief Namen P. Huybrechts
Medallic History of the Low Countries (1555-1716) Gerard Van Loon
Penningen van Paul Huybrechts

Flash 2021 (1-84)

Afscheid van een amazone & een clown. Deze medaille van de hand van Hedwig Pauwels maakt plaats op de cover voor 'Brâncusi' van Anca Sevtov
Erratum catalogus G. Devreese: 280. Christelijke vrouwengilden van België
Les jetons de la Bonne Amitié François Bovesse de Namur
Een onbekend medailleontwerp van François Jean Dehondt, een Brugse Medailleur (1786- 1862)
Belgische "Oscar" voor de Franse actrice Geneviève Cluny
Concours Universitaire   Une médaille en ordre Léopold III
J'ai donné l'or pour la défence/ J'ai pris le fer pour l'honneur
Collectie van de Société d'Archéologie de Namur (S.A.N.) De medailles van Ernest Montellier (1894-1993)
Hoe schiet ik in mijn eigen voet!
Schriftelijke Veiling 1-2021, Catalogus 

Flash 2020 (4-83)

Drie catalogi: Denise Peeters, May Néama en Marit Hartman
Portretten van de Belgische edellieden en hun familie op medailles van 1830 tot op heden:Hertog E.A. van Arenberg, Graaf A. de Beauffort, P.E.F. Baron Chazal, Burggraaf B. De Chosal, Baron J. Ensor, E. Francqui, Baron H. Surmont de Volsberghe & O.de Ghellinck, Baron L. Janssen, Baron E. E. de Laveleye, A. Neef de Sainval, Baron G. de Stassart, Baron R. Steens, G. Geefs & Baron G.Wappers, Graaf A. de Baillet-Latour, Baron E. Merckx,Burggraaf  I. Prigogine, M. Yourcenar, Graaf P. de Smet de Nayer, J.F. de Hemptinne, Baron H. Bernard, Ridder E.J. Soil van Moriamé, Religieuze Edelsmeedkunst Kokszijde, Ridder V. Van Hoestenberghe, Gravin d' Arschot Schoonhoven, Princes Elisabeth Van Saksen Coburg, G.d' Arschot & E. Nubar, Graaf M. Maeterlinck
Erasmus in de medaille
Fiscale stempelplaatjes voor aanstekers
Herinneringsereteken van de oorlog 1940-1945
Mirza Mahmoud Khan gezocht
Nationale Hulde Le cardinal Mercier
Thema: Verhalen over medaillereeksen
Les vrais amis de l'Union et du Progrès Réunis
De medaille 'Santé à l'enfance-1916' van G. Devreese
Publicaties Stichting Geo Verbanck
Onbekende Devreese geveild op Catawiki
Uit de collectie van de Société d'Archeologie de Namur (S.A.N.)
Uitslag schriftelijke veiling september 2020
Zeldzame zilveren medailles van de Latijnse school te Geel, 1825

Flash 2020 (3-82)

Herinneringsmedaille (Ereteken) Oorlog 1940-1945   Graveur gezocht
Diefstal van een 80-tal medailles van de verzameling Willemot, Brussel  
Stock-Benaming Aanwezigheidspenningen en Medailles
Catalogus Wilfried Put (1932-2016)
Alfons Mauquoy, een nieuwe vondst, een reactie
Quelques médailles et plaquettes belges egyptomanes à connotation maçonnique
De Big Five in zilver van Beni Debacker
Beni Debacker: Een medailleur van de 21ste eeuw
Publicaties Stichting Geo Verbanck
Nieuwe aanwinsten van de Stichting Geo Verbanck
Brugge-Zeehaven in de numismatiek - Heimwee naar de glorie van weleer
Te koop: Verzameling medailles van de kunstenaar Aglane de Nivelles
Une nouvelle trouvaille d'une médaille d'art de Godefroid Devreese
Betweter: Lannoye, of Willequet en Minnebo

Flash 2020 (2-81)

Willy Meysmans Beeldhouwer, Keramist, Medailleur
Geschiedenis van de Koninklijke Academie voor Schone Kunsten van Brussel gezien door haar medailles
Armand Bonnetain, een nieuwe vondst
Alfons Mauquoy, een nieuwe vondst
Georges Contaux Minder bekende graveurs in de schijnwerpers
Publicaties Stichting Geo Verbanck
Een Prins-Bisschop Grootmeester van een Vrijmetselaarsloge?
De "Ten Langveld'-medaille 1882-1982-2017 te Hakendover bij Tienen
Het verschil zien tussen een verzilverd en een zilveren medaille zonder stempels?
In Memoriam mevrouw Marit Hertzdahl-Hartman (1938-2020)
K.B.G.N. vzw 175 jaar gelegenheidspenning
Agnes Sillem gietmedaille  
Prix Goltzius Prijs 
Victor Demanet, Uit de collectie van het S.A.N.
Totaaloverzicht van alle medailles geproduceerd door de Koninklijke Munt van na de 2de Wereldoorlog tot en met 2017- 10 delen
Godefroid Devreese (1861-1941) Nieuwe vondst-Nouvelle trouvaille 
Medaillekunst in de 20ste Eeuw - G. Devreese

Flash 2020 (1-80)

Jaargift 2019  Oprichting eerste circus (1870) van Hedwich Pauwels
Une médaille pour le directeur général de Cockerill Adolphe Greiner par Godefroid Devreese (1912
De Commissie voor Numismatiek
Dryepondt Edouard - Brugs Medailleur
Uit de collectie van de S.A.N.
Verhalen over Medaillereeksen  Afl.2
Fonson, Fisch, Fibru? Hoe zit de vork in de steel?
Enkele merkwaardige recente vondsten betreffende Godefroid Devreese
Jacques Wieners meest opmerkelijke bouwwerken van Europa
Lijst van publicaties
Veilingcatalogus  25 april 2020:529 loten, medailles en numismatische lectuur

Flash 2019 (4-79)

Jules Pierre Van Biesbroeck jr.(Portici 1873-Brussel 1965): Schilder, beeldhouwer, medailleur 
Nieuwe varianten v d medailles  Godefroid Devreese  
Het Carnegie Hero Fund
Armand Bonnetain  Aanvullingen en reacties
Verhalen over Medaillereeksen Afl.1
Atelierbezoek bij Francien Maas in 'De Herbeelding'

Flash 2019 (3-78)

Francien Maas   Kunstenares en medailleur

Saïda Masseïda 
Art-Nouveau- en Art Decopenningen in Museum Beelden aan Zee
MEDEC tentoonstelling / exposition 16-2 / 2019
Gemeentepenningen 2019
Niet beschreven medailles over de Belgische Spoorwegen en Buurtspoorwegen
Promotie  van de Medaille Veiling 2 - 2019 

Flash 2019 (2-77)

Olympische Spelen Tokyo 2020
Aanwezigheidspenning vd Algemene Vergadering 9 maart 2019
Hubert Mauquoy
Gieten van Medailles in een gipsen mal   Armand Bonnetain
Aanvulling Catalogus Alphonse Michaux 
Aan Congo gerelateerde Medailles  niet vermeld in Vancraenbroeck
Georges Aglane en de Muziek 
Armand Bonnetain - Catalogi                
Notulen van de Statutaire Algemene Vergadering van 9 maart 2019  
Procès-verbal de l'assemblée Générale Ordinaire du 9 mars 2019 
360 jaar geleden komt pater Ferdinant Verbiest aan in China
Boek  Godefroid Devreese (1861-1941)

Flash 2019 (1-76)

Zoekertje  Medailles Nazi Duitsland 
Medaillesculptuur studenten Frankrijk
Un jeton de Marie Thérèse d'Autriche, frappé à Bruxelles
The brothers Wiener celebrate the Antwerp Bourse
Boekenrubriek  oa 'Armand Bonnetain' 
Nationale Ruilbeurs 21 december 2019
Fotoverslag familie-uitstap Namen 2018 
360 jaar geleden komt pater F.Verbiest aan in China.
Godefroid Devreese (1861-1941) 

Flash 2018 (4-75)

Pour L'Art 
Papieren Gouden Medailles
Prix de Rome
Twee Gentse Beloningsmedailles in de collectie van de Société d' Archéologie de Namur
Quelques Médailles de Récompense de l'Athénée Royal François Bovesse dans la Collection de la Société Archéologique de Namur 
Nieuwjaarsmedailles 
Boekenrubriek 
Experience the Life of our Soldiers during 1914-1918 - Panelite nv
Nieuwste Vondsten Pierre Theunis
De Architectenfamilie Stoop

Flash 2018 (3-74)

Gent 1913 in metaal vereeuwigd, tweede aanvulling
Une très rare médaille de prix de l'ermitage de Wilhours près d'Ath
Een prijspenning van de 'Académie Royale des Sciences et Belles-Lettres' aan G.A. Marée Ernst Wilschut
Gustave Dryepondt, (on)bekende Bruggeling
Fidem Canada XXXV 2018 - Mijn Keuze
De Munten en Medailles van Ernest Wijnants
Gezocht Niet gesigneerde medaillon van Leopold II
Nieuwe vondst Alphonse Darville
Nieuwe Vondsten van Medailleur Alfons Mauquoy
Nogmaals de Catalogus Fidem 2016
De Medailles van Jules Vanderstock
Société Archéologique de Namur
50 Frank L II 1937 eindelijk uitgegeven!
Boek: Opmerkelijke Muntvondsten op Maaseiker grondgebied van
Kelten tot Wereldoorlog I
Fidem 2018 Ottawa (Canada)
In Memoriam Gabriël Stautemas

Flash 2018 (2-73)

Nieuwe Muntreeks met beeldenaar van Leopold III (1937) - los blad / page séparée
In Memoriam Marc Vancraenbroeck
De Medailleproductie van 2016-2017 en Inzendingen voor Fidem 2018
Adolf Van Glabbeke
L'Histoire de la Gazette de Charleroi, illustrée par les Médailles
Zeldzame bronzen medaille van Gaston Pierre (1901-1982). Nationale Federatie der Commissarissen en Adjunctcommissarissen van Politie, afdeling Antwerpen/1897-1947. 
Medailles van Herentals' bedrijf Mees teruggevonden in Namen
La Médaille d'un Congrès International des Tramways?
Adolphe Octave Henri Dupont Docteur et Médailleur

Flash 2018 (1-72)

De Force Publique van Congo in Medailles
Een nieuwe variante van een bekende medaille van Dolf Ledel
Naslagen Jacques Wiener 
Het Monogram G.V.??? 
Jacques and Leopold Wiener's 1852 Tribute to C.R.A
Exposition Universelle d'Amsterdam - 1883 
Kijken naar Clio     De betekenis van een keerzijde
Herinneringsplaket '400 jaar Francken'
1858: Félicien Rops et Xavier Olin lancent la Medaille de Waterloo
Erasmus een grenzeloos denker
Global War-ning  Jaargift 2016
1987-2017  Jubileummedaille 30 jaar vzw Promotie van de Medaille                  
Diestse Studiekring voor Numismatiek  Studiedag over Filips-Willem van Oranje (1554-1618) en zijn tijd
De uitzonderlijke reeks medailles van godsgebouwen van Jacob Wiener  

Flash 2017 (4-71) (kaft - couverture) ; online beschikbaar - disponibles en ligne

Verslag Familiedag van de P vd M in Tongeren
La Vipère et la Lime
Armand Bonnetain, de Pisanello van de 20e Eeuw
Jacques Wiener's Medallic Celebration of the 1846 Fête-Dieu in Liège
Concours Musical Brugge 1834
Bronzen Medaille van het honderdjarig bestaan van de Nationale Bank van België 1850-1950
Een Silezische Kerstmedaille
Medailles van de Vrijmetselaarsloges -  Deel 1
Uit de Archieven van Mauquoy Medal Company Kunstwerken van Paul Huybrechts 
De Medaillons van Hasselt 

Flash 2017 (3-70) (kaft - couverture) ; online beschikbaar - disponibles en ligne

Medailles voor verdienstelijke leerlingen KAGent
Sainte Hélène  La médaille de 
30 jaar Promotie van de Médaille  gelegenheidsmedaille 
30 ans Promotion de la Médaille   médaille commemorative  
Korte historiek aangaande mijn betrokkenheid bij de herdenking van de Wereldoorlog I  
Devreese à la grand-place    
La médaille et ses techniques 
Vrijmetselaars Liberale Burgemeesters en
Penningen met diepgang
Bezoek aan galerij Engelen-Marx in Leuven op 18 mei 2017
Tentoonstelling van Art Valley 51 in galerij Engelen-Marx te Leuvenvan 13 mei tot 4 juni 2017
400 jaar Francken  Ontwerpwedstrijd medaille

Flash 2017 (2-69) (kaft - couverture) ; online beschikbaar - disponibles en ligne

Alain Fosion, Namurois de l’année !
Mijn mooiste medailles Fidem Gent/Namur
Leuven in metaal vereeuwigd
De ingooi of throw-in van Godefroid Devreese
Promotie van de Medaille – Geschiednis van de eerste 30 jaren (gevolgd door alle jarlijkse medailles)
De vrije jaargiften van de vzw Promotie van de Medaille
Marcelle Lancelot

Flash 2017 (1-68) (kaft - couverture) ; online beschikbaar - disponibles en ligne

De kunstmedailles uit het Museum voor Schone Kunsten te Gent, een unieke verzameling
Shakespeare en de medaille
Medailles of toch niet ?
Mijn mooiste medailles FIDEM 2016 Gent/Namur
Nedda el-Asmar
Biografie (van de Promotie van de Medaille vzw)
100e verjaardag van de geboorte van Paul Van Ostaijen
150 jaar Vrijmetselaarsloge La Liberté Gent
FIDEM congres-Belgium
Lady Jane Grey – Koningin voor 9 dagen
Belgique – België (Médailles du congres FIDEM)

Flash 2016 (4-67) (kaft - couverture) ; online beschikbaar - disponibles en ligne

Enkele onbekende medailles van Jacques Wiener
Constance Caroline Woodhill Naden (1858-1891)
Een medaille van de rederijkerskamer der Weerde drie Santinnen
Armand Bonnetain  een ergcommerciële kunstenaar
Een hand van de kunstenaar naar aanleiding van een penning van Linda Verkaaik
Esperanta numismatiko
De medaille tentoonstelling ter gelegenheid van het 34ste FIDEM Congres te Gent
Medaillekunst in Engeland
Uit de archieven van Mauquoy Medal Company  Kunstwerken van Henri Lannoye
La Saint-Napoléon

Flash 2016 (3-66) (kaft - couverture) ; online beschikbaar - disponibles en ligne

Annonces du XXXIVème Congrès FIDEM
Medailles op de Salons voor Schone Kunsten tussen 1850 en 1900 in België Deeel II
Een prachtige jaargift met een verhaal lopend over beide zijden
Van Gogh in de medaille
Complément à l’article de Luc Vadamme sur le concours musical international
Reine Elisabeth de Belgique
Een paardenleven op medailles geillustreed
Medaille de Louis d’Autriche-Teschen
La médaille de Sainte-Hélène
Hugo Kaulen senior en de Dr Hugo Kaulen junior
Le cabinet numismatique François Cajot
Een prijspenning van de Académie de Bruxelles aan D. Pletinckx
Notulen van de statutaire vergadering van 26 maart 2016
Procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire du 26 mars 2016
De tentoonstelling « Pile & Face  - Les médailles spadoises »
« L’exposition « Pile & Face  - Les médailles spadoises »
Les médailles de René Harvent et de Danièle Debay

Flash 2016 (2-65) (kaft - couverture) ; online beschikbaar - disponibles en ligne

De jaargift 2015
Morpheus
‘Morpheus’ door Beni Debacker
Aanwezigheidspenning Algemene vergadering
Vergilius in medailles
Une médaille de Jean Duvivier, au revers du portrait de Nicolas de Launay 1719
Een prijspenning van de Académie de Bruxelles aan D. Pletinckx
Huwelijkspenning van Leopold I en Eleonore
Prise de la citadelle de Liège en 1702
Franse riviergoden
Uit de archieven van Mauquoy Medal Company Kunstwerken van Basile Lamon
Un jeton du pensionnat Passy-Froyennes
De koningin Elisabethwedstrijd van België
James Ensor op medailles 1860-1949-1999 Aanvulling
Une jolie médaille
De kijker op drie Brugse medaileurs Alfons De Wispelaere – Jules Fonteyne – Octave Rotsaert Deel III
Uit de archieven van Mauquoy Medal Company Kunstwerken van René Cliquet
Wereldcongres FIDEM XXXIV

Flash 2016 (1-64) (kaft - couverture) ; online beschikbaar - disponibles en ligne

James Ensor op medailles 1860 – 1949 – 1999
Monnaies et médailles satiriques
Koninklijk Belgisch Genootschap voor Numismatiek vzw
Société Royale de Numismatique de Belgique asbl
Een trofee en een promotiepenning  Recent werk van Niko de Wit
Belle médaille représentant jean Duvivier, gravée par son fils Benjamin
Vultos de nossa historia
Medailles in  verband met de groenen Briel te Gent
Dedicatiemedaille van de stad Neurenberg voor Karel V – 1521
Tokens van een politieke revolutie : Thomas Paine & Thomas Spence
Uit de archiven van Mauquoy Medal Company  Kunstwerken van Harry Elström
Medailles op de Salons voor Schone Kunsten tussen 1850 en 1900 in België  Deel 1
Een verzameling met een hoog libidogehalte
Uit de archiven van Mauquoy Medal Company  Kunstwerken van René Cliquet

Flash 2015 (4-63) online beschikbaar - disponibles en ligne

Une médaille bruxelloise
In memoriam Raymond Glorie
Fidem – Interim meeting – 16-19 juli 2015
Portretmedailles uit de verzameling van Robert Blansaer – Deel IV
De omzwervingen van een verzameling – Stempels van Theodor van Berckel nader bekeken
Twee nieuwe medailles van Fernand Vanderplanck
Quelques commentaires sur la 3ème partie de « Portretmedailles uit de verzameling van Robert Blansaer »
Nog een bedenking van Gabriël Stautemas bij het wiel van Pazzi De Peuter
Een terechte opmerking van Manu Van Dorpe
20e verjaardag « Promotie van de Medaille »
Brussel in de Hollandse periode door de ogen van Braemt en Jouvenel
Een aandenken aan Henri de Toulouse-Lautrec

Flash 2015 (3-62) online beschikbaar - disponibles en ligne

Een woordje van een lid van onze vereniging
Le banquet des maires de France
Het monument en de leeuwenheuvel te Waterloo
De Tiense vrijwilligers van 1830 in de geschiedenis en de numismatiek
Portretmedailles uit de verzameling van Robert Blansaer – Deel III
De graaf die geen graaf was Maurice Maeterlinck
Godefroid Devreese
Over munttekens
Genade penning van Isabella d’Este van Mantua (1474-1539)
Het intiemportret
Une jolie médaille suisse de Dassier

Flash 2015 (2-61) online beschikbaar - disponibles en ligne

No more fish bowls
De aanwezigheidspenning van 21.03.2015
Brussel in de hollandse periode door de ogen van Braemt en Jouvenel – Deel 1
Une médaille de Jacques-Antoine Dassier
In de voetsporen van Aglane de Nivelles
Uit de Fidem catalogus 2014 – De keuze van Marit Hartman
Portretmedailles uit de verzameling van Robert Blansaer – Deel II
Belgische penning en plaket 1919 - Nationaal Verbond der Oud Krijgsgevangenen - A.J.Lansen
Multatuli
Les médailles de la guerre 1914-1918
Un jeton de Jean Duvivier avec une signature rare
5 jaar « Vlaanderen waterland »
Jeton patrimoine mondial sites miniers wallons 2013
Medailles van La Vieille Montagne 1837-1937
Henri de Toulouse-Lautrec et son chapeau de paille
Medaille 60e verjaardag Numismatica Zuidwest-Vlaanderen

Flash 2015 (1-60) online beschikbaar - disponibles en ligne

Belle médaille représentant Jean Duvivier, gravée par son fils Benjamin
Portretmedailles uit de verzameling van Robert Blansaer – Deel I
FIDEM XXXIII Art medals World Congress
Medal Portraits
De penning van de Ecole de médecine pratique de Bruxelles (1824-1830)
FIDEM leden gezocht
De kijker op drie Brugse medailleurs : Alfons De Wispelaere-Jules Fonteyne-Octave Rotsaert
Une médaille anglaise pour la guerre de succession d’Espagne dont la prise de Huy en 1702
Het mooiste artikel
Numismatica Kortenbos
De keerzijde van Pieter
Het alchemisten medaillon van Leopold I (1677)

Flash 2014 (NS) (kaft - couverture) ; online beschikbaar - disponibles en ligne

Griet Jonker, in de voetsporen van Pisanello
Quand la petite histoire méconnue d’une médaille d’un de nos rois est rattrapée par la grande histoire de 1935 à 1940 

Flash 2014 (4-59) (kaft - couverture) ; online beschikbaar - disponibles en ligne

Historische medailles rond een spoorwegrijtuig van 100 jaar geleden
Camille Joset, héros de la résistance des deux conflits mondiaux
La guerre de succession d’Autriche dans nos régions vue par les médailles et les jetons
De 11 november herdenkingen
Une rare médaille liégeoise concernant le bombardement de 1691
Uit de collectie van ons lid Rob Knol – Thema: kinderkopjes Deel 4
In memoriam Jean-Paul Emonds-Alt
In memoriam Alphonse Daems
FIDEM XXXIII Art medal World Congress - De internationale medaille tentoonstelling van Fidem te Sofia (Bulgarije) – September 2014 – “International exhibition of contemporary medals” – Catalogue
Verslag van het bezoek bij Luc Blick – 2 augustus 2014
Médaille du centenaire de la Première Guerre mondiale émise par le Cercle Numismatique Liégeois
Een plaket met een sino-belgische geschiedenis
Baron Edouard ROLIN  JAEQUEMYNS (1863-1936)

Flash 2014 (3-58) (kaft - couverture) ; online beschikbaar - disponibles en ligne

Het slechten van de vestingwerken van de citadel van Antwerpen
Op 23 augustus 1577 – Een aan Jacques Jonghelinck toegeschreven loden plaquette
Les campagnes de la Force publique 1914-1918
Overdenking bij de jaarmedaille 2013 van PVDM
Achats par Internet et douane (suite)
Uit de collectie van ons lid Rob Knol – Thema : kinderkopjes Deel 3
Hommage à Henri Deliège
Baron Edouard Michel du Faing d’Aigremont
Van Goden en Godinnen en de “Prix de Rome”
Giovanni Cavino

Flash 2014 (2-57) (kaft - couverture) ; online beschikbaar - disponibles en ligne

Algemene vergadering Promotie van de Medaille
Erkentelijkheidmedaille van de Société Royale de Philanthropie de Bruxelles aan  Mlle Pauline Garcia
Uit de collectie van ons lid Rob Knol Thema: kinderkopjes – deel 2
Cathedrales de España
Hendrik De Rudder stelde te Gent een « menschlievende » daad op 26 januari 1825
Falende blijvertjes penningen van Henneman en Elly Baltus
Van Brunswijk wenst geen feest Toch een cadeau voor gouverneur
Is dit een Vrijmestselaarsmedaille ?
Achat par Internet et douane
La fabrication d’une médaille
Michaux – Enkele nieuwe vondsten

Flash 2014 (1-56) (kaft - couverture) ; online beschikbaar - disponibles en ligne

Een paar onopgeloste problemen i.v.m. Jouvenel
Commemorative Art Nouveau Medals  The triumph of Art in medals
Profeciat aan ons lid Luc Van Eeckhoudt
Medailles van Abigail Burt
1830-1839, deux Luxembourg pourleprix d’un ou la scission du Grand-Duché (Quatrième partie)
Lof voor Marit Hartman
Herdenkingsmedaille over de vrijmaking van de Schelde 25 jaar later
Uit de collectie van ons lid Rob Knol Thema: kinderkopjes – deel 1

Flash 2013 (4-55) (kaft - couverture) ; online beschikbaar - disponibles en ligne

Lof voor Marit Hartman
175 jaar Tiense Suikerraffinarderij in de numismatiek – Deel 3
Une réalisation aujourd’hui peu connue, de l’artiste sculpteur et médailleur belge Godefroid Devreese
Medailles voor de provincie Limburg
Hommage à Joseph Vincent, prisonnier de guerre 1940-1945
Medaille 400ste verjaardag Sint-Michielsgilde Gent
Medaille, drager van een wens
Forges de la Providence
Overlijden Marcel Nuiijtens
Numismatica Tienen viert haar vijfenveertigste verjaardag

Flash 2013 (3-54) (kaft - couverture) ; online beschikbaar - disponibles en ligne

In memoriam Arsène Buchet
De jaargift en aanwezigheidspenning van de Algemene vergadering 15 juni 2013-07-30
175 jaar Tiense suikerraffinaderij in de numismatiek – Deel 2
1830 – 1839, deux Luxembourg pour le prix d’un. Ou la scission du Grand-Duché (Troisième partie)
Maurice Wagemans
Nieuwe uitgiftes
Pierre Simons – Onze eerste spoorwegingenieur
Raf Mailleux door Dominique Mailleux – Penning in beeld
Pierre Braecke (1858-1938) – Als de ziele luistert
Jetons de Tournai sous l’occupation française ou pour les Provinces Unies

Flash 2013 (2-53) (kaft - couverture) ; online beschikbaar - disponibles en ligne

De Jacobietenbeweging -  Medailles van een propagandaoorlog
Deux jetons de Duvivier non répertoriés dans le “Nocq”
De medaille van de Vlaamse regering
175 jaar Tiense suikerraffinaderij in de numismatiek – Deel 1
Geo Verbanck  Bronzen medaillon 'Robert'
1830-1839, deux Luxembourg pour le prix d’un. Ou la scission du Grand-Duché … (Deuxième partie)
Michaux – Enkele nieuwe vondsten
Hartstocht en hebzucht – Medailles over verzamelaars
De leeuw en de adelaar

Flash 2013 (1-52) (kaft - couverture) ; online beschikbaar - disponibles en ligne

Aglane de Nivelles
Fernand Vanderplancke, zijn recent medaillewerk – Aanvulling op de Flash n° 16/1-48 van 2012
1830-1839, deux Luxembourg pour le prix d’un
Esperanto wordt 125 jaar
De kijker op drie brugse medailleurs : Alfons De Wispelaere – Jules Fonteyne – Octave Rotsaert
Jouvenel, vader en zoon
Portretmedaille Goya
Module 5 F, 50 jaar België
Het Mundaneum
Les fables de La Fontain

Flash 2012 (NS) online beschikbaar - disponibles en ligne

Pour un nouveau portait de Jean Varin (Liège 1607 – Paris 1672)
Kunstmedailles Enkele theoretische beschouwingen

Flash 2012 (4-51) (kaft - couverture) ; online beschikbaar - disponibles en ligne

Verslag FIDEM Glasgow 2012-10-20
25 jaar Promotie van de Medaille  1987 - 2012-10-20
Jean-Jacques Rousseau
Medailles van de Herentalse Teekenschool
Prometheus en de mensheid
Numismatiek van Moresnet
Belgische medailles 1853-1856-1880
Oude dooppenningen van naderbij bekeken
Een herinnering aan de numismatische dagen gehouden te Bourges 1 tot 3 juni 2012
Georges Grard, slechts één medaille ?

Flash 2012 (3-50) (kaft - couverture) ; online beschikbaar - disponibles en ligne

Algemene vergadering Promotie van de Medaille 2012
Les origines de l’U.R.B.S.F.A.
Surlet de Chokier, regent van België 1831
Le comte de Chambord
Belevenissen met kunstmedailles
Een huwelijkspenning door Carla Klein
Uit de collectie van Rob Knol – Thema : De dans
Exclusieve medaille op gastronomisch kunstobjectboek seriology
Ongewone portretmedailles
De spiegel, van grote symbolische waarde

Flash 2012 (2-49) (kaft - couverture) ; online beschikbaar - disponibles en ligne

Charles De Coster
Quand Jean de La Fontaine inspire la Franc-Maçonnerie
Grootste internationale prijs op gebied van medaillekunst
Janus met vijf gezichten
Een plaquette m.b.t. de landbouwschool van Bierbais
Un jeton de mariage
Opmerking bij het artikel «  De tweede Duitse luchtvloot op bezoek in het Gentse stadhuis”
Jetons voor de paardentram van Buenos-Aires
Medailles van Godefroid Devreese geslagen bij de Koninklijke Munt te Brussel
Magdalena Lešniak: medailles en reliefs
Olympische spelen London 2012 – Medailles van de winnaars
Survol de l’exposition universelle de 1910

Flash 2012 (1-48) (kaft - couverture) ; online beschikbaar - disponibles en ligne

Fernand Vanderplancke, zijn recent medaillewerk
Muntperoonlijkheden op medailles -  Médailles en l’honneur des personnalités de la Monnaie
Académie Royale de Médecine de Belgique (ARMB)
De prijsmedaille van de Académie Royale de Médecine de Belgique
Erkentelijkheiddmedaille van de Académie Royale de Médecine de Belgique
De medaille van de expositietrein
Sainte Begge
Dubuffet door een van zijn leerlingen
Een medaille opgedragen aan korporaal Léon Trésignies door Eugène de Bremaecker
Oscar De Clerck, een nieuwe vondst
Hilde –Broër-Preis für Medaillenkunst voor Anna Franziska Schwarzbach
Emile Verhaeren
Beloningsmedailles Concours universitaire Université libre de Bruxelles
Dante Alighieri
Inauguration du chemin de fer de Verviers à Aix-la-Chapelle

Flash 2011 (NS)

Nos médailleurs en médailles
Belgische Medailles Belges  2005-2006

Flash 2011 (4-47) (kaft - couverture) ; online beschikbaar - disponibles en ligne

Mijn eerste medaille
A.E.N. – Penning 2011
Grote verzameling medailles onder de hamer bij het E.G.M.P.
Docteur Hyacinthe Kuborn
La Société de Guy d’Arezzo
Piranesi en de imaginaire kerkers
Paul Scheltens
Les Saints apicoles et leur représentation
Numismatische juweltjes, munten verminkt uit vaderlandsliefde
Brouwerij Sint Jozef in Opitter
Baron Dhanis – Een van mijn eerste medailles
Deutsche Gesellschaft für Medaillenkunst 2011 in Gotha
De gouden penning van de Koninklijke Vlaamse Academie van België voor Wetenschappen en Kunsten
De tweede Duitse luchtvloot op bezoek in het Gentse stadhuis, aanleiding tot de vervlaamsing van de Gentse stadsmedaille
Claude Warin médailler à Lyon de 1630 à 1654
Medaillen von G. Angelika Wetzel

Flash 2011 (3-46) (kaft - couverture) ; online beschikbaar - disponibles en ligne

Promotie van de Medaille in België 2011
Mijn eerste medaille
2nd International workshop for medals & small sculpture 14-20  juli 2011
Eugène Baie, diplomaat en schrijver
2010, les chemins de fer belges ont 175 ans
Jean-Servais Stas
Alexis baron de Gunzbourg
Medaille en poëzie : Elsa Triolet
Belgische medailles – Catalogi van 1988 tot 2006
De wereldtentoonstelling te Gent in 1913
Mauquoy maakt muntenroute in Gent
La bataille de Malplaquet

Flash 2011 (2-45) (kaft - couverture) ; online beschikbaar - disponibles en ligne

Aanvullingen en verbeteringen van het boek “Alfons Mauquoy …..” Deel 3
Un « batz » commémoratif
24 maart 2011 Visite-Bezoek Mauquoy Group – Grobbendonk
André-Ernest-Modeste Grétry par les médailles
In memoriam Pieter van Nieuwenhuizen
2e internationale workshop voor medailles & kleinsculpuur te Herent 14-30 juli 2011
2ème workshop international pour médailles et petites sculptures à Herent du 14 - 30.7.2011
Pauvre président –Arme voorzitter
Een medaille is niet altijd rond of rechthoekig
Afkoop van de Scheldetol 1648-1863
Aperçu de la Franc-Maçonnerie a travers la numismatique

Flash 2011 (1-44) (kaft - couverture) ; online beschikbaar - disponibles en ligne

Adresse à Willy Faes lors de sa messe de funérailles
In memoriam Willy Faes
Medailles in verband met Brusselse stations
La guerre de succession d’Autriche dans nos régions vuepar les jetons administratifs français (approche)
Aanvullingen en verbeteringen van het boek « Alfons Mauquoy ….. » Deel 2
François Rabelais
Une médaille peu connue de Georges – André Brunet
Gouden hanger in «Art Nouveau» stijl uitgegeven ter ere van de inhuldiging van de spoorlijn Matadi - Leopoldstad
Cartoonist maar ook ontwerper van penningen Tony Houbrechts
Notulen van de algemene statutaire vergadering van 26 juni 2010
Procès-verbal de l’assemblée générale statutaire du 26 juin 2010
André Dumont ontdekte 110 jaar geleden het zwarte goud

Flash 2010 (4-43) (kaft - couverture) ; online beschikbaar - disponibles en ligne

Aanvullingen en verbeteringen van het boek « Alfons Mauquoy ….. » Deel 1
La guerre de succession d’Autriche dans nos régions vue par le médailles et les jetons
Het verhaal van Pegasos
Promotie van de Medaille in België 2010
Tampere, hoofdstad van de medaille in juni 2010
175 jaar Sint-Lodewikscollege Brugge
Wisselbeker Firmin de Smet 1911 Het Neerhof
Het 7de Linieregiment in Veurne
Paul Delvaux
Un ami nous a quitté: Roger Denille
In memoriam Hilda Cuypers
Le mythe d’Orphée

Flash 2010 (3-42) (kaft - couverture) ; online beschikbaar - disponibles en ligne

Het MS Prince Baudouin
Ma première médaille (Willy Faes)
Het verhaal van Orpheus
De penningen van aanleiding van de zevende Olympiade in Antwerpen
Les médailles de la présence belge en Afrique Centrale- Dr Georges Deprez
Deux versions d’une médaille de Louis XIV
Jean Jozef Marie François Théodore Ghislain de Pélichy van Huerne
Aambeelden en smeden-Deel 2
La réglementation sur le double-legs laisse à penser!
Luc Verlee, beeldhouder & medailleur
Le 60e anniversaire de l’A.E.N. et de l’E.G.M.P

Flash 2010 (2-41) (kaft - couverture) ; online beschikbaar - disponibles en ligne

Ma première médaille (Marc Vancraenbroeck)
Medailles en plaketten van de « Veiligheidscampagne » der Belgische Spoorwegen uit de vorige eeuw
Paul Delvaux
En marge de la médaille
Het verhaal van een numismatische wedstrijd en een boek over medailleur Oscar De Clerck
De kat op de medaille
De nabestaanden regeling of schenken doet denken!
Medailles en jetons van Vilvoorde
Deux belles oeuvres de Julien Dillens
Aambeelden en smeden-Deel 1

Flash 2010 (1-40) (kaft - couverture) ; online beschikbaar - disponibles en ligne

In memoriam Teresa Terseleer-Lillo
Een wensmedaille als illustratie van een gedicht
Koningin Elisabeth als model voor de pakketboot “Elisabethville”
De heiligverklaring van Pater Damiaan
Opening of the exhibition historic Belgian medals
Jaarlijkse culturele en familiale uitstap
De medaillebeurs van 5 september 2009
Vie et mort du duc de Berry

Flash 2009 (4-39) online beschikbaar - disponibles en ligne

Un Liégeois à la cour de Louis XIV : Renkin Sualem et la machine de Marly
Hedwig Pauwels : van exlibris naar medaille
Une splendide médaille avec une belle histoire
Een eigenaardige kleine medaille
Saint-Georges

Flash 2009 (3-38) online beschikbaar - disponibles en ligne

Procès-verbal de l’assemblée générale statutaire du 4 juillet 2009 (FR/NL)
Jaargift 2008 en anwezigheidspenning 2009-08-17
Louis – Alexandre Berthier
Une belle série de médailles
Het « Alziende oog van God » op twee medailles ontworpen door Josuë Dupon

Flash 2009 (2-37) online beschikbaar - disponibles en ligne

Marie-Louise Dupont
Medailles en Exlibris
Nog twee medailles gewijd aan Vergilius
Een restaurant met een rijke geschiedenis
Les médailles de la République du Congo

Flash 2009 (1-36) online beschikbaar - disponibles en ligne

Alexandre Charpentier te Elsene
Des Noirauds pas si noirs que ça
Jules Fonteyne als medailleur
Une excursion « laineuse »
Eugène Baie, diplomaat en schrijver
Sidney Bechet en zijn instrument

Flash 2008 (NS)

Les Galas de la presse bruxelloise au théâtre de la Monnaie

Flash 2008 (2-35) online beschikbaar - disponibles en ligne

In memoriam ,Marie-Louise Dupont
Penningkunst in het groot – La Médaille d’art grand format
Armand en Robert Bonnetain, twee broers met veel belangstelling voor de oude Grieken
Le barrage de la Grande Dixence
170 jaar spoorweg te Gent

Flash 2008 (1-34) online beschikbaar - disponibles en ligne

In memoriam Willem Vis
Emiel Joos, apotheker te Antwerpen
La réplique en terre cuite d’une médaille qui vit depuis 70 ans
Jules Destrée door de ogen van Armand Bonnetain
Tentoonstelling erfgoeddag

Flash 2007 (4-33) online beschikbaar - disponibles en ligne

Drie schildersportretten door Guy-Charles Revol
100 jaar Zeehaven van Brugge
La section bruxelloise de l’Association générale de la presse belge – Ses galas – Ses médailles (suite 4)
Kanaal Gent – Terneuzen
Une médaille au motif patriotique subtilement camouflé

Flash 2007 (-32) online beschikbaar - disponibles en ligne

Une bonne assemblée générale
Don annuel aux membres 2006, médaille « Carnaval de Venise »
Jaargift aan de leden 2006, medaille “ Carnaval in Venetië “
De kunstenaar Pascal Osselaer/Pascal Osselaer, auteur de la médaille 2006
Promotion de la Médaille a.s.b.l. 1987-2007.
Hommage à Maurice Colaert(1915-2006), co-fondateur et conseiller juridique de notre association
Hulde aan Maurice Colaert (1915-2006), medestichter en juridisch raadgever van onze vereniging
Gontran Tousaint, un artiste en devenir/Gontran Toussaint, een aankomend kunstenaar
De Numismatiek in verband met de « Exposition internationale de l’Eau, Liège 1939 »
Claude Charlier, artiste aux multiples facettes (suite)
Aankondiging : boek en medailles van Francine Somers
Vient de paraître/Eindelijk; « Aperçu de la Médaille en Belgique dans la première moitié du XXe siècle »
Avis/Bericht – Flash Médailles

Flash 2007 (2-31) online beschikbaar - disponibles en ligne

In memoriam Thérèse Faes
20e anniversaire de « Promotion de la Médaille »
Adolphe Léopold Ledel
Tentoonstelling/Exposition : James Ensor ontmoet Dolf Ledel
L’île des Pingouins d’Anatole France mise en médaille par Alphonse Darville
Nieuwe Medailles /Nouvelles médailles : « Vlaanderen Waterland »
Ugo da Carpi en de internationale Triënale voor Hedendaagse Houtgravure
Claude Charlier, dessinateur
Penning “Jan de Lichte”
Bijlage bij de catalogus “Aglane de Nivelles”
Nouvelles médailles (suite)

Flash 2007 (1-30) online beschikbaar - disponibles en ligne

Louise Michel et la Commune de Paris
Hommage à Virgile
Monumentale sculpturen op handformaat
Hoe medailles registreren
Médaille de Marc Bar

Flash 2006 (NS)

Aglane de Nivelles

Flash 2006 (2-29) online beschikbaar - disponibles en ligne

Afscheid van “de” monumentale beeldhouwer Henri Lannoye
Stadstornooi voor liefhebberstoneel, medaille van Arthur Dupon
Medaille George Orwell
Partnerschap tussen de Deutsche Gesellschaft für Medaillenkunst (DGMK) en Promotie van de Medaille

Flash 2006 (1-28) online beschikbaar - disponibles en ligne

Description de la médaille 2005
Paul Scheltens
Le jeton de présence 2006
Een aangename verassing/Une agréable surprise
Stanislas Sucharda
Une couleur, une victoire, un banquet et ….. une breloque
Een zoektocht (de medaille van Gayrard voor de geboorte van Henri, comte de Chambord in 1820)
Beroemde Antwerpse schilders op penningen
Hirohito, keizer van Japan 1926-1989

Flash 2005 (NS)

Les Fables de La Fontaine (en médailles)

Flash 2005 (3-27) online beschikbaar - disponibles en ligne

Luc Verlee, Beeldhouwer & Medailleur
Le deuxième congrès de la F.I.D.E.M., Liège 1939
Mooie tentoonstelling in het museum « Alte Münze »
Deux médailles congolaises inédites gravées par Godefroid Devreese
Hoop en ontgoocheling

Flash 2005 (2-26) online beschikbaar - disponibles en ligne

In memoriam Roger Loureau
In memoriam Maurice Colaert
Jaargift aan de leden: Plaket 2004 “ Femina “
Uit de annalen van “ Het Laatste Nieuws ” anno 1959 – Medailles, penningen en munten uit de tijd van Napoleon
« Je t’apporte l’enfant d’une nuit d’Idumée »
De spiegel, een vanitas-symbool ?
Kalender 2006 uit Numismatica Herentals

Flash 2005 (1-25) online beschikbaar - disponibles en ligne

Le jeton de présence 2005
Pleins feux sur Carla Klein
Un « curriculum vitae » en cinq médailles
Congresso mundial de medalhistica  FIDEM XXIX – Seixal, Portugal
Excursion à Mons
De tentoonstellingen « Mensen op metaal – Mensen in metaal » en « Belgische Medailles  belges 2003-2004 »
Annonce pour le livre d’A.Buchet et J.Toussaint

Flash 2004 (NS)

Un nouveau membre : Richard Peterhänsel

Flash 2004 (3-24) online beschikbaar - disponibles en ligne

In memoriam Kálmán Renner
Henry Jacot
René Harvent
Medals and plaquettes – Caloust Gulbenkian collection
Un cadeau d’affaires
La Religion et l’Humanité

Flash 2004 (2-23) online beschikbaar - disponibles en ligne

Excursion culturello-familiale 2004
Le Denier des Ecoles
L’Œuvre Royale « Le Sou du Vieillard de Bruxelles »
Nouvelles médailles réalisées par nos membres

Flash 2004 (1-22) online beschikbaar - disponibles en ligne

Echo et Narcisse
Un cadeau d’affaire
Henri Liebaert et l’inauguration de la « Maison bleue »
Salve Goethe – Workshop 2000 Weimar
Presse-papier-Calendrier 2004, à la tête d’éléphant

Flash 2003 (NS)

Carla Klein – Médailles-Sculptures

Flash 2003 (3-21) online beschikbaar - disponibles en ligne

De quelques événements durant les « Fêtes gantoises »
Tentoonstelling : " Medailles de Geo Verbanck" in galerie St.-John, Gent
Uitgave catalogus medailles van Geo Verbanck
Excursion culturelle et familiale 2003
Inspirée de l’art assyrien
50 jaar ZW – Vlaanderen

Flash 2003 (2-20) online beschikbaar - disponibles en ligne

In memoriam Jacques Dierickx – Johan Lindhoudt et André Verbeek
Médaille annuelle 2002 : Jaguar par Patrick Vilas
Quelques pièces uniques de la collection des médailles d’art du Musée des Beaux-Arts de Gand
Chronique du C.N.S.A et de la C.R.B. (4)
Les médailles des galas de la presse bruxelloise (3)
Une feuille de papier (article sur Denise Peeters)

Flash 2003 (1-19) online beschikbaar - disponibles en ligne

Portraits d’écrivains belges de langue française
La collection des médailles d’art du Musée des Beaux-Arts de Gand
Travail et Progrès

Flash 2002 (NS)

Het medaille-œuvre van Adolphe Wansart

Flash 2002 (3-18) online beschikbaar - disponibles en ligne

La politique annexionniste de la Belgique entre 1915 et 1919
La collection de médailles de la Reine Elisabeth
Poinçons d’éditeurs français
La médaille de notre quinzième anniversaire

Flash 2002 (2-17) online beschikbaar - disponibles en ligne

Bonjour FIDEM (28e congrès)
FIDEM 2002
Le 28e congrès de la FIDEM à Paris
Les quatre saisons en médailles par Henri Dropsy
Nouvelles du Cabinet des Médailles
Inauguration de la Colonne du Congrès
La chronique du C.N.S.A et de la C.R.B. (3)
Les Marçunvins (suite)

Flash 2002 (1-16) online beschikbaar - disponibles en ligne

Les médailles d’Adolphe Wansart (suite)
Médaille annuelle 2001 : Canis Cogitans par Laurence De Craene
L’Œuvre Nationale de l’Enfance
Généalogie des familles Devreese et Desmeth (suite)


Flash 2001 (NS)

Ewa Olszewska

Flash 2001 (3-15) online beschikbaar - disponibles en ligne

Comment intéresser le public à la médaille
Adolphe Rivet, statuaire et médailleur
La Promotion de la Médaille en visite à Louvain et au château de Horst
Visite de W.A. Mozart à Tirlemont et hommage à l’orchestre de musique de chambre tirlemontois « Amaryllis » (médaille)

Flash 2001 (2-14) online beschikbaar - disponibles en ligne

Exposition Jules Lagae
Les médailles des galas de la presse bruxelloise (2)
De Devreese à Willenz, en passant par les Desmeth (2)
Généalogie de la famille Devreese
Les Marçunvins
La médaille de Naudet
Le château de Horst – Le métal dans les monuments – Paul Huybrechts, une notoriété dans l’art métallique

Flash 2001 (1-13) online beschikbaar - disponibles en ligne

Médaille annuelle 2000 : Crossed Hearts par Jos Devriendt
La chronique du C.N.S.A. et de la C.R.B. (2)
Visite de médailleurs d’Europe orientale à Herent
La dernière médaille du 2e millénaire et la première du 3e millénaire

Flash 2000 (NS)

Les médailles du Comité National de Secours et d’Alimentation et de la Commission for Relief in Belgium
Janis Strupulis

Flash 2000 (3-12) online beschikbaar - disponibles en ligne

Escapade à Laeken
Hommage à Paul Kempeneer
Prix d’honneur biennal Numismatica Tienen à Eddy Schutijser
La chronique du C.N.S.A. et de la C.R.B.
De Devreese à Willenz en passant par les Desmeth – Arbre généalogique de la famille Desmeth – Devreese
Sculpter la matière … Sculpter les mots (2)
Un gaufrier n’est pas une médaille – Impressions du Congrès de la FIDEM 2000
Nouvelles du Cabinet des Médailles

Flash 2000 (2-11) online beschikbaar - disponibles en ligne

Hommage à Fernand Fisch
La médaille d’art
Sculpter la matière … Sculpter les mots

Flash 2000 (1-10) online beschikbaar - disponibles en ligne

Un double portrait par Ewa Olszewska
Bruxelles, port de mer
Salon exposition de Bruxelles de 1836
Annuaires de l’E.G.M.P.

Flash 1999(NS)

Georges Clémenceau
Marian Polonsky

Flash 1999 (3-9) online beschikbaar - disponibles en ligne

Le 5e symposium international pour médailles, plaquettes et petites sculptures, à Uherské Hradisté, Tchéquie, juillet 1998
Yvonne Vieslet, fleur des héros
Médaille Monique Jobin par Paul Huybrechts
Médaille annuelle 1998 : Troisième millénaire par Marcel Gilson
Adrien – Hippolyte Veyrat, médailleur
Un thème :  Les Beaux-Arts
Etat des membres de la FIDEM

Flash 1999 (2-8) online beschikbaar - disponibles en ligne

Excursion en Campine anversoise
Carnegie Hero Fund
Les chemins symboliques de la Mémoire de métal
L’Alexis neuchâtelois, pièce de monnaie commémorative
Expositions universelles

Flash 1999 (1-7) online beschikbaar - disponibles en ligne

Médaille annuelle 1998 :  Troisième millénaire par Marcel Gilson
Jacques Jonghelinck, médailleur
Une médaille satirique d’Adolphe - Christian Jouvenel
Quand une plaquette précède l’événement qu’elle entend célébrer. Médailles de Pierre - Jean Braecke
Recension : Les médailles de l’assurance – Belgique – België – Nederland – Luxembourg par Giacomo Landi

Flash 1998 (NS)

René Cliquet

Flash 1998 (3-6) online beschikbaar - disponibles en ligne

Médaille d’Auguste - Edmond De Schrijver, ministre d’Etat, par Basile Lamon
Médaille d’Henri Blès, peintre namurois, par Krysztof Widelski
Médaille de L’Elysette par Roger Duterme
Médaille astrologique par Paul Huybrechts
Médaille de reconnaissance aux combattants et victimes de la Première Guerre mondiale par Alain Manneback
Médaille pour les 100 ans du syndicalisme socialiste du Textile par Rudi Augustinus
Excursion à La Haye (exposition FIDEM)
Rétrospective : Les médailleurs belges aux expositions de la FIDEM
Louis Dupont, sculpteur et médailleur

Flash 1998 (2-5) online beschikbaar - disponibles en ligne

- Les médailles des galas de la Presse bruxelloise
- Une médailles erronément attribuée à Nivelles

Flash 1998 (1-4) online beschikbaar - disponibles en ligne

Hommage à notre Reine
In memoriam Paul Verschueren
Médaille annuelle 1997 : Space par Alexandre Devaert
Poinçons de l’Etat
Les Jéhottes et leurs médailles
Les médailles mort-nées
Exposition : Le règne de Guillaume Ier, monnaies et billets, de 1815 à 1830

Flash 1997 (NS)

Médailles de Harry Elstrøm

Flash 1997 (3-3) online beschikbaar - disponibles en ligne

Excursion à Namur
In memoriam Roger Duterme - Paul Verschueren et André Despretz
Plaidoyer pour un collectionneur
L’incendie du Bazar de la Charité
Histoire d’un revers de Carlos van Dionant
Georges Petit, sculpteur et médailleur

Flash 1997 (2-2) online beschikbaar - disponibles en ligne

In memoriam Paul Bertrand et Edouard Terseleer

Médaille annuelle 1996: Espoir par Elena Gonzales Gonzales

XXVe congrès de la FIDEM tenu à Neuchâtel
Numismatique de l’assurance par Giacomo Landi
Médaille Arsène A. Buchet
Le canal de Suez (suite)
Exposition Jules Lagae et ses contemporains

Flash 1997 (1-1) online beschikbaar - disponibles en ligne

Le canal de Suez
Recension : Jacques Jonghelinck par Luc Smolderen